Isino Technologies (shenzhen) Co., Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $62,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Wooden USB Sticks
Wooden Keepsake Boxes
Polymer Lithium Batteries
18650 Li ion Batteries
3,20 US$ - 3,50 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
3,80 US$ - 4,00 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
4,30 US$ - 4,50 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
4,30 US$ - 4,50 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)
4,30 US$ - 4,50 US$/Cái
50 Cái(Min. Order)

Chinese Traditional Style USB Sticks

 

 

 

 

 

 

 

Contact us for more details

 

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Jolly Hu
Loading
Bella Wang
Loading
Chen Chen
Loading
River Young
Loading
David Yang
Loading